سوالات متداول

مبلغ دپوزیت برای اجاره خودرو ها چقدر است
از 1000 لیر نا 2000 لیر بابت پوزیت دریافت میشود و در پایان قرار داد عودت میگردد.
مدت زمان اجاره ماشین ها چقدر میتواند باشد
هنگام رزرو داخل سایت میتوانید بازه زمانی را انتخاب کرده و طبق آن رزرو خود را انجام دهید
امکان تحویل ماشین در فرودگاه وجود دارد ؟
بله، خودرو ها برای مسافران، قابل تحویل در فرودگاهاستانبول هستند